Miljö

Viktigt med oljesanering

Något som kan vara viktigt att göra, det är oljesanering. Det kan vara bra att få bort olja på rätt sätt så beställ oljesanering via Acitex. När man gör en oljesanering så innebär det att man återställer vatten eller markområden som förorenats av just olja. Idag finns det många olika sätt och tekniker att använda när man ska sanera olja. Vad som lämpar sig bäst, det beror på bland annat hur föroreningen skett samt var den finns. Som en första åtgärd brukar man försöka att begränsa utbredningen av oljan, så att den inte sprider sig vidare. Det kan man göra genom olika sorters absorberingsmedel. Om ni har behov av att sanera olja, så har Acitex de rätta produkterna ni kan använda er av.

Behöver ni sanera olja?

Olja är inte bra om det kommer ut i marken eller i vattnet. Det är inte bra för naturen, miljön eller människan. Om det skett förorening med olja så är det viktigt att man gör en oljesanering. Det kan göras på olika sätt och med hjälp av olika produkter. Det beror på var oljan finns. För att hitta rätt produkter för att sanera olja så kan ni med fördel kontakta Acitex. De har i över 35 år hjälpt kommuner, industrin, varv och andra företag med produkter, installation och utbildning. Hos dem finns det bland annat oljeabsorbenter så väl som att de har oljelänsor. Oljelänsor fungerar bra att använda i vattendrag, sjöar eller hav både vid olyckstillfälle och när vattendrag skall renas löpande från föroreningar. Om ni vill veta mer om vad det finns för produkter och tjänster hos detta företag, besök gärna deras hemsida.

Miljö

Smart satsa på ett elfilter

Ett elfilter är bra att ha om du behöver rökgasrening och partikelavskiljning. Med ett elfilter så kan det företag du har på ett bra sätt få bort en hel del av era utsläpp. Hos ECP AirTech finns det elfilter Green-Tech. Detta filter är bra inom de allra flesta områden som har med rökgasrening och partikelavskiljning att göra. Elfiltret har lågt tryckfall och hög avskiljningsgrad samt att den klarar av höga temperaturer. Detta företag har även andra sorters filter ni kan använda eller kombinera med varandra. Det så att ni gör luften och miljön bättre. Hos dem finns det dessutom ett komplett produktprogram, som innehåller elfilter, slangfilter och sinterfilter. Hos dem hittar du även flera bra tjänster så som inspektioner, service, mätuppdrag, injusteringar och mycket mer.

Filter med el och mycket mer

ECP AirTech kan detta med rökgasrening och stoftavskiljning. För att göra detta, hos er, så behöver ni ett filter av något slag. Det finns idag flera filter att välja på. Ett elfilter är bra då det tål det allra mesta, samt att den tål höga temperaturer. Sedan så finns det slangfilter. Det finns även så kallat sinterfilter, där filtreringen sker genom sintrade element. Om du är osäker på vad för filter ni behöver för er rökgasrening, så är det bra att prata direkt med företaget, så kan de hjälpa till att få fram det. Detta företag har även materialhantering av olika typer samt att de även erbjuder flera andra bra produkter. Vad de har att erbjuda, det kan du se genom att besöka deras hemsida.

Miljö

Vad är kemfällning?

Kemfällning av fosfater eller fosfor som det även kallas i avloppsvatten, det är en känd metod som etablerades redan under 1970-talet. Det är en metod som de allra flesta kommunala reningsverk använder sig av. Metoden är bra så länge installationen är korrekt och man sköter det. Att använda kemfällning av fosfater är ett komplement kan man säga, till vanlig slamavskiljare, eller trekammarbrunn som det även kallas. Anledningen att man kompletterar är att det bidrar till att det blir en minskad övergödning av naturen. Om du behöver ett minireningsverk eller en vanlig avloppslösning, då kan du få det hos Watersystems. De erbjuder just minireningsverk för enstaka hushåll, samfälligheter samt företag och kommuner. Smidiga lösningar för alla helt enkelt.

Använd WSB Clean minireningsverk

Om du vill rena på bra sätt så är WSB Clean minireningsverk ett bra alternativ. Det är beprövat och det är högeffektivt. Det passar även bra i vårt nordiska klimat. Dessutom ser den till att göra kemfällning och reningen den gör är ännu bättre än kravet Naturvårdsverket har för hög miljöskyddsnivå med avseende på BOD7, fosfor och kväve. Om du funderar på att installera detta reningsverk, kontakta Watersystems. De gör även servicebesök så att det fungerar som det ska, samt att vattenprov tas. Om du är intresserad av att veta mer om kemfällning eller mer om detta reningsverk, besök då företagets hemsida. Där kan du läsa mer om hur du ska gå tillväga för att installera reningsverk hemma hos dig. Där finns även deras kontaktuppgifter så att du kan kontakta dem så att de kan berätta mer.

Miljö

Ta hand om din metallskrot i Linköping

Något som är var mans plikt är att ta hand om vår natur och den värld som vi lever i och generationer långt efter oss också ska få njuta av och kunna vistas i utan några problem eller påverkningar som vi innan har skapat på grund av lathet eller okunskap. Sådant som inte kommer att förmultna eller smälta in i naturen på ett snabbt och smidigt sätt måste man sortera och källsortera. Ett stort exempel på detta är just skrot, då metallskrot som är det vanligaste. Var alltid noga med att inte slänga ut metall eller annan metallskrot i Linköping eller var du nu befinner dig i skog och mark där den kan ligga en mycket lång tid och påverka allt runtomkring det negativt, djur kan skadas, metallskroten kan avsöndra ämnen som inte är godkända och påverkar sådant som grundvatten och växtligheten i området.

Lämna in skrotet hos en skrotfirma

Metallskrot i Linköping innefattar en mycket stor grupp skrot, men det allra vanligaste kan man nog säga är just bildelar och gammal bilskrot som ligger på bakgårdar eller i äldre garage som ingen vill ha eller har någon användning utav. Lämna då in det på någon skrotfirma eller skrotgård som finns i Linköping så kommer det i rätta händer och kan tas om hand om på ett naturvänligt och effektivt sätt utan att någon kommer till skada.
Det kan även vara så bra att om du har fina bildelar eller ”bra” skrot som kan återanvändas eller är i prima skick så kan du få ersättning i form av pengar för detta och har därför gjort en bra affär samtidigt som du blivit av med den gamla metallskroten som du och din familj har gått och suckat över i så många år att den hela tiden tar upp en sådan stor plats som ni vill använda till annat.​ 

Miljö

Marksanering är ett måste om marken är förorenad

Trots att återvinningen har blivit allt vanligare i samhället finns det fortfarande mycket som inte återvinns i samhället. Det kan leda till att marken blir förorenad och det i sin tur kräver ett omfattande arbete för att lösa detta. Då gäller det inte bara mark vi förorenat idag utan även sådant som gjorts av tidigare generationer. Ska man då bygga på förorenad mark krävs det att man känner till metoder för marksanering. Det gör nämligen att man slipper de risker och problem förorenad mark kan innebära men även att man följer de lagar och regler som finns.

Om marken är förorenad kan det nämligen innebära långsiktiga problem för de som vistas eller bor på marken. Det finns många sjukdomar och hälsoproblem som kan utvecklas om man under en längre tid utsätts för förorenad mark. Därför är det också ett lagstadgat krav att man åtgärdar detta med hjälp av marksanering. På det här sättet kan man nämligen säkerhetsställa tryggheten och säkerheten för de som kommer att vistas på platsen.

Marksaneringar görs med hjälp av olika metoder

Det är viktigt att känna till att man alltid måste åtgärda förorenad mark innan man kan bygga. Det görs med hjälp av flera olika metoder som beror på vad marken blivit förorenad av och hur förorenat det är. För att kunna göra detta måste man självklart anlita ett företag som vet vad de sysslar med och som kan åtgärda problemen. Oftast innebär det att marken forslas bort och förvaras på ett sätt så att naturen kring inte kan skadas. Vilket kräver att allt kapslas in i speciella material. Allt för att minska skadan på naturen.

Miljö

Välj Solaredge batteri och framtidssäkra ditt hem

Framtiden är här och det är viktigt att man inte missar hur mycket som har förändrats. För det är nämligen mycket man numera kan göra som man trodde var omöjligt för bara några år sedan. Numera kan man nämligen använda sig av solenergi i sitt eget hem. Dock är det då viktigt att man kvalitetssäkrar sitt hem och förbereder sig på att använda energin på ett effektivt sätt. Att använda sig av ett solaredge batteri kan göra en stor skillnad. Då försvinner inte elen du producerar ut i elnätet utan lagars istället för att du ska kunna använda det i framtiden.

Vilket innebär att du på det här sättet kan ha ström även vid ett strömavbrott på kvällstid. Man ska nämligen inte underskatta hur mycket det kan påverka att vara självförsörjande när det kommer till el. Åtminstone när det gäller att försöka att skapa ett bättre system som ger dig det du behöver. Vanligtvis är det nämligen inte mycket som används under dagtid, man är på arbetet och använder därmed inte elen man producerar. Om man då istället har ett batteri kan man använda sig av det senare.

Solaredge batterier gör ditt hem mer klimatsmart

Numera ska man verkligen inte underskatta värdet av att ha ett klimatsmart hem. Det påverkar nämligen otroligt mycket mer än vad man kan tro. För det handlar om att kunna hitta fram till det som passar för en själv i slutändan. Man ska aldrig underskatta hur mycket det kan göra att kunna minska sin klimatpåverkan. Vilket man kan göra genom att använda sig av batterier för att lagra den solcellsproducerade elen och använda den senare. Det är nämligen trots allt väldigt viktigt i slutända.