Miljö

Viktigt med oljesanering

Något som kan vara viktigt att göra, det är oljesanering. Det kan vara bra att få bort olja på rätt sätt så beställ oljesanering via Acitex. När man gör en oljesanering så innebär det att man återställer vatten eller markområden som förorenats av just olja. Idag finns det många olika sätt och tekniker att använda när man ska sanera olja. Vad som lämpar sig bäst, det beror på bland annat hur föroreningen skett samt var den finns. Som en första åtgärd brukar man försöka att begränsa utbredningen av oljan, så att den inte sprider sig vidare. Det kan man göra genom olika sorters absorberingsmedel. Om ni har behov av att sanera olja, så har Acitex de rätta produkterna ni kan använda er av.

Behöver ni sanera olja?

Olja är inte bra om det kommer ut i marken eller i vattnet. Det är inte bra för naturen, miljön eller människan. Om det skett förorening med olja så är det viktigt att man gör en oljesanering. Det kan göras på olika sätt och med hjälp av olika produkter. Det beror på var oljan finns. För att hitta rätt produkter för att sanera olja så kan ni med fördel kontakta Acitex. De har i över 35 år hjälpt kommuner, industrin, varv och andra företag med produkter, installation och utbildning. Hos dem finns det bland annat oljeabsorbenter så väl som att de har oljelänsor. Oljelänsor fungerar bra att använda i vattendrag, sjöar eller hav både vid olyckstillfälle och när vattendrag skall renas löpande från föroreningar. Om ni vill veta mer om vad det finns för produkter och tjänster hos detta företag, besök gärna deras hemsida.