Miljö

Vad är kemfällning?

Kemfällning av fosfater eller fosfor som det även kallas i avloppsvatten, det är en känd metod som etablerades redan under 1970-talet. Det är en metod som de allra flesta kommunala reningsverk använder sig av. Metoden är bra så länge installationen är korrekt och man sköter det. Att använda kemfällning av fosfater är ett komplement kan man säga, till vanlig slamavskiljare, eller trekammarbrunn som det även kallas. Anledningen att man kompletterar är att det bidrar till att det blir en minskad övergödning av naturen. Om du behöver ett minireningsverk eller en vanlig avloppslösning, då kan du få det hos Watersystems. De erbjuder just minireningsverk för enstaka hushåll, samfälligheter samt företag och kommuner. Smidiga lösningar för alla helt enkelt.

Använd WSB Clean minireningsverk

Om du vill rena på bra sätt så är WSB Clean minireningsverk ett bra alternativ. Det är beprövat och det är högeffektivt. Det passar även bra i vårt nordiska klimat. Dessutom ser den till att göra kemfällning och reningen den gör är ännu bättre än kravet Naturvårdsverket har för hög miljöskyddsnivå med avseende på BOD7, fosfor och kväve. Om du funderar på att installera detta reningsverk, kontakta Watersystems. De gör även servicebesök så att det fungerar som det ska, samt att vattenprov tas. Om du är intresserad av att veta mer om kemfällning eller mer om detta reningsverk, besök då företagets hemsida. Där kan du läsa mer om hur du ska gå tillväga för att installera reningsverk hemma hos dig. Där finns även deras kontaktuppgifter så att du kan kontakta dem så att de kan berätta mer.