Miljö

Återvinning i Eksjö med omnejd

Vår natur och miljö är bland det viktigaste som finns här i livet. Man måste därför ta vara på de resurser som vi har att tillgå idag och inte förbruka mer än nödvändigt här i livet. En stor del i detta ansvar är att man måste återvinna, återvinning är att ge tillbaka till sig själv men också till vår värld. När det gäller återvinning i Eksjö och Nässjö finns det stora och goda möjligheter att göra just detta. Kommunerna här lägger stor vikt på återvinning och ser det som en självklar del i vår vardag och att ta ansvar för hur vår omvärld mår idag och hur den kommer att se ut i framtiden.

Precis som andra städer och orter så har Nässjö och Eksjö återvinningscentraler som är öppna för allmänheten att bruka. Men det är inte alltid denna information når ut till alla människor som bor och lever här, därför så måste du som individ ta ditt eget ansvar och se till att du faktiskt källsorterar och återvinner sådant som skulle kunna skada eller slita på miljön. Det är bra om man lägger lite tid på att läsa på om hur återvinning går till, varför man gör det och vad du och din omvärld får för vinning utav detta i slutändan.

Kurser inom återvinning och miljötänk

Det skapar en förståelse för dig som person men det gör det också lättare för dig att kunna sprida den kunskapen till dina nära och andra som du pratar med på daglig basis för att få upp ögonen om vad som verkligen händer i vår omgivning. Kurser och utbildningar finns i mängder i Jönköping och Eksjö när det kommer till återvinning och miljötänk. Det är en utav de stora faktorerna till att vi är ett välmående samhälle och vikten är därför stor på att vi tar ansvar för återvinning.

Miljö

Smart satsa på ett elfilter

Ett elfilter är bra att ha om du behöver rökgasrening och partikelavskiljning. Med ett elfilter så kan det företag du har på ett bra sätt få bort en hel del av era utsläpp. Hos ECP AirTech finns det elfilter Green-Tech. Detta filter är bra inom de allra flesta områden som har med rökgasrening och partikelavskiljning att göra. Elfiltret har lågt tryckfall och hög avskiljningsgrad samt att den klarar av höga temperaturer. Detta företag har även andra sorters filter ni kan använda eller kombinera med varandra. Det så att ni gör luften och miljön bättre. Hos dem finns det dessutom ett komplett produktprogram, som innehåller elfilter, slangfilter och sinterfilter. Hos dem hittar du även flera bra tjänster så som inspektioner, service, mätuppdrag, injusteringar och mycket mer.

Filter med el och mycket mer

ECP AirTech kan detta med rökgasrening och stoftavskiljning. För att göra detta, hos er, så behöver ni ett filter av något slag. Det finns idag flera filter att välja på. Ett elfilter är bra då det tål det allra mesta, samt att den tål höga temperaturer. Sedan så finns det slangfilter. Det finns även så kallat sinterfilter, där filtreringen sker genom sintrade element. Om du är osäker på vad för filter ni behöver för er rökgasrening, så är det bra att prata direkt med företaget, så kan de hjälpa till att få fram det. Detta företag har även materialhantering av olika typer samt att de även erbjuder flera andra bra produkter. Vad de har att erbjuda, det kan du se genom att besöka deras hemsida.

Miljö

Vad är kemfällning?

Kemfällning av fosfater eller fosfor som det även kallas i avloppsvatten, det är en känd metod som etablerades redan under 1970-talet. Det är en metod som de allra flesta kommunala reningsverk använder sig av. Metoden är bra så länge installationen är korrekt och man sköter det. Att använda kemfällning av fosfater är ett komplement kan man säga, till vanlig slamavskiljare, eller trekammarbrunn som det även kallas. Anledningen att man kompletterar är att det bidrar till att det blir en minskad övergödning av naturen. Om du behöver ett minireningsverk eller en vanlig avloppslösning, då kan du få det hos Watersystems. De erbjuder just minireningsverk för enstaka hushåll, samfälligheter samt företag och kommuner. Smidiga lösningar för alla helt enkelt.

Använd WSB Clean minireningsverk

Om du vill rena på bra sätt så är WSB Clean minireningsverk ett bra alternativ. Det är beprövat och det är högeffektivt. Det passar även bra i vårt nordiska klimat. Dessutom ser den till att göra kemfällning och reningen den gör är ännu bättre än kravet Naturvårdsverket har för hög miljöskyddsnivå med avseende på BOD7, fosfor och kväve. Om du funderar på att installera detta reningsverk, kontakta Watersystems. De gör även servicebesök så att det fungerar som det ska, samt att vattenprov tas. Om du är intresserad av att veta mer om kemfällning eller mer om detta reningsverk, besök då företagets hemsida. Där kan du läsa mer om hur du ska gå tillväga för att installera reningsverk hemma hos dig. Där finns även deras kontaktuppgifter så att du kan kontakta dem så att de kan berätta mer.

Miljö

Ta hand om din metallskrot i Linköping

Något som är var mans plikt är att ta hand om vår natur och den värld som vi lever i och generationer långt efter oss också ska få njuta av och kunna vistas i utan några problem eller påverkningar som vi innan har skapat på grund av lathet eller okunskap. Sådant som inte kommer att förmultna eller smälta in i naturen på ett snabbt och smidigt sätt måste man sortera och källsortera. Ett stort exempel på detta är just skrot, då metallskrot som är det vanligaste. Var alltid noga med att inte slänga ut metall eller annan metallskrot i Linköping eller var du nu befinner dig i skog och mark där den kan ligga en mycket lång tid och påverka allt runtomkring det negativt, djur kan skadas, metallskroten kan avsöndra ämnen som inte är godkända och påverkar sådant som grundvatten och växtligheten i området.

Lämna in skrotet hos en skrotfirma

Metallskrot i Linköping innefattar en mycket stor grupp skrot, men det allra vanligaste kan man nog säga är just bildelar och gammal bilskrot som ligger på bakgårdar eller i äldre garage som ingen vill ha eller har någon användning utav. Lämna då in det på någon skrotfirma eller skrotgård som finns i Linköping så kommer det i rätta händer och kan tas om hand om på ett naturvänligt och effektivt sätt utan att någon kommer till skada.
Det kan även vara så bra att om du har fina bildelar eller ”bra” skrot som kan återanvändas eller är i prima skick så kan du få ersättning i form av pengar för detta och har därför gjort en bra affär samtidigt som du blivit av med den gamla metallskroten som du och din familj har gått och suckat över i så många år att den hela tiden tar upp en sådan stor plats som ni vill använda till annat.​